Bibele ya Vana

Switori swa ku huma ka Bibele leswi u swi randzaka. Mahala kunene.

Switori swa Bibele

Switori swi lava PDF Reader

Testamente Ya Khale

Kopa Fayele ya Xitori Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Download PDA File Kopa fayele ya Xiphephana Kopa fayele ya Xiphephana Read the Bible
1 Mhlazana Ezimu Enza Koke
Kopa Fayele ya Xitori Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Download PDA File     Geneses 1-2
2 Masungulo ya kwatisa hi munhu
Kopa Fayele ya Xitori Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Download PDA File     Geneses 3-6
3 Ta Nowa loko a endla ngalava
Kopa Fayele ya Xitori Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Download PDA File     Geneses 6-10

Testamente Leyintshwa

Kopa Fayele ya Xitori Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Download PDA File Kopa fayele ya Xiphephana Kopa fayele ya Xiphephana Read the Bible
36 Ta ku velekiwa ka Yesu
Kopa Fayele ya Xitori Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Download PDA File     Mtewu 1-2, Lukha 1-2
40 Masingita ya Yesu
Kopa Fayele ya Xitori Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Download PDA File     Matewu 8-9, Marka 1-2, Marka 4, Luka 4, Luka 8, Yohana 2
54 Khuvo wo sungula
Kopa Fayele ya Xitori Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Download PDA File     Matewu 26-28, Luka 22-24, Johana 13-21
60 Tilo ndlwini ya tetana Xikwembu
Kopa Fayele ya Xitori Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Kopa Fayele ya Buku yak u Khalara Download PDA File     John 14; 2 Corinthians 5; Revelation 4, 21, 22
Xitori
Xitori
Xitori
Xitori
Xitori
Xitori
Xitori