Abibilia ang’de

Ng’ikoyon kon loichamit iyong anabibilia. Ng’kapath.

ng’akiro naethakitae ng’oni atosuba

Matayo 19:14, Tamaa Yesu kona ‘’ ng’de daang’ potuu nikang’, niitenger itwan kechi aking’olikin akiyar na nadich.'

Eyei Abibilia ang’de sodi kechi tegena Akuj nakebusian anabibilia ka ng’agiran na igiritae alorot aloa web, alothim, ka akitut daang’ naiyanakinete ng’de.

Ng’ikoyon luku loabibilia ethakitae ng’de 1.8 billion anakopit Kadang’.

Ng’ikoyon loitebekinitae

Receive