Mmɔfra Twerɛ Kronkron

Bible mu nsɛm a wo pɛ paa. Wontua hwee.

Yi ntoboa mfa mboa Bible for Children