Bible for Children

Bible mu nsɛm a wo pɛ paa. Wontua hwee.