Bolalar uchun Muqaddas Kitob

Muqaddas Kitobdagi sevimli hikoyangiz. Butunlay tekin.

Eski Ahd

Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Download Audio File PDA faylini ko’chirib olish Broshura faylini ko’chirib olish Broshura faylini ko’chirib olish Watch on Youtube Read the Bible
1 Hudovand barcha narsani yaratdi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Download Audio File PDA faylini ko’chirib olish    
YouTube Video
Ibtido 1-2
2 Odamzotning Qatg’usi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Download Audio File PDA faylini ko’chirib olish    
YouTube Video
Ibtido 3-6
3 Nuh payg’ambar va buyuk to’fon
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Download Audio File PDA faylini ko’chirib olish    
YouTube Video
Ibtido 6-10
4 Hudoning Ibrohimga bergan va’dasi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Ibtido 11-21
5 Xudo Ibrohimning sevgisini sinaydi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Ibtido 22-24
6 Yolg’onchi Yoqub
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Ibtido 25-33
7 Sevimli O’g’ilning qulga aylanishi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Ibtido 37-39 boblar
8 Hudovandning Yusufni sharaflashi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Ibtido 39-45
9 Daryodan topilgan Shahzoda
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Chiqish 2
10 Cho’ponga aylangan shaxzoda
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Chiqish 2-5
11 Fir’avn bilan xayrlashuv
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish             Chiqish 4-15
12 Qirq yil
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish             Chiqish 15 – Sonlar 14
13 Yoshua ma’suliyatni bo’yniga oladi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Yoshua 1-6
14 Shamshon Xudoning bahodir xizmatchisi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Hakamlar 13-16
15 Gido’nning kichiik qo’shini
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Hakamlar 6-9
16 Rut: Sevgi hikoyasi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Rut
17 Shomuil, Hudoning hizmatkori
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       1 Samuel 1-7
18 Chiroyli, ammo ahmoq podshoh
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       1 Shohlar 8-16
19 Kichik cho’pon Dovud
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       1 Shoxlik 16-20
20 Podshoh Dovud (1-qism)
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       1 Podshohliklar 24-31, 2 Podshohliklar 1-2
23 Yaxshi va yomon podshohlar
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       2 Solnomalar 33-36
25 Elishay- Mo’jizalar qiluvchi odam
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish             2 Shohliklar 2-13

Yangi Ahd

Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Download Audio File PDA faylini ko’chirib olish Broshura faylini ko’chirib olish Broshura faylini ko’chirib olish Watch on Youtube Read the Bible
36 Isoning tug’ilishi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Download Audio File PDA faylini ko’chirib olish    
YouTube Video
Matto 1-2, Luke 1-2
37 Xudo Tomonidan Yuborilgan Odam
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Mark 6-bob, Luqo 1, 3-boblar
38 Iso uchun Mudhish Vaqt
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Matto 4-bob, Luqo 4-bob
39 Iso On Ikki Yordamchi Tanladi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Matto 4-7 boblar, Mark 1-bob, Luqo 6-bob
40 Isoning Mo'jizalari
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Matto 8-9 boblar, Mark 1-1 boblar, Mark 4 bob, Luqo 4 bob, Luqo 8 bob, Yuhanno 2 bob
41 Ma’bad Rahbari Iso Oldiga Keldi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Yuhanno 2-3 boblar, Sahroda 21-bob
42 Iso Buyuk Ustoz
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Matto 5-7 boblar, Luqo 6 bob
43 Dehqon va Urug’
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish   PDA faylini ko’chirib olish       Matto 13
46 Rahmdil Samariyalik
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish             Luqo 10-bob
47 Quduq oldidagi Ayol
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish             Yuhanno 4-bob
48 Iso Bo’ronni Tinchlantiradi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish             Matto 8-bob, Matto 14-bob, Mark 4-bob, Luqo 8-bob
54 Birinchi Fisih Bayrami
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Download Audio File PDA faylini ko’chirib olish    
YouTube Video
Matto 26-28, Luqo 22-24, Yuhanno 13-21
60 Jannat Hudoning Go’zal Uyi
Hikoyani kochirib olish fayli Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Bo’yash uchun Kitobni ko’chirib olish Download Audio File PDA faylini ko’chirib olish    
YouTube Video
Yuhanno 14; 2 Korinfliklarga 5; Vahiy 4, 21, 22
Hikoya
Hikoya
Hikoya
Hikoya
Hikoya
Hikoya
Hikoya
Hikoya
Hikoya