Bivhili ya Vhana

Nganea zwawu zwa Bivhili hedzi u zwi funesa. Mahala ngoho

Nganea dza Bivhili

Nganea zwi toda PDF Reader

Thestamennde ya Kale

Downloada Faela ya Nganea
Downloada Faela ya Bugu ya u nwala Mivhala
Downloada Faela ya Bugu ya u nwala Mivhala
Download Audio File
Downloada Faela ya Lutingo
Downloada Faela ya Tshibammbiri
Downloada Faela ya Tshibammbiri
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Musi Mudzimu a tshi sika zwothe
2 U Ranga ha Vhutungu vha Muthu
3 Nua na Madi Mahulu