Kinh Thánh cho trẻ em

Những câu chuyện yêu thích nhất của bạn từ kinh thánh Hoàn toàn miễn phí

Những ngôn ngữ khác

Mục đích của chúng tôi

Ma-thi-ơ 19:14 Chúa Giê-su phán, Hãy để trẻ con đến với ta, và đùng cấm đoán chúng, vì đó là vương quốc thiên đườngc'

Kinh thánh dành cho trẻ hiện hữu nhằm đưa Chúa Giê-su đến gần với trẻ con bằng cách phân phát những câu chuyện kinh thánh đã được chú thích và những tài liệu có liên quan bằng nhiều hình thức khác nhau và phương tiện truyền thông, bao gồm trang web ttoanf cấu, mạng di động/PDA, những bài tiểu luận được in màu và sách màu trong các loại ngôn ngữ mà một đứa trẻ có thể đọc

Những truyện kể trong kinh thánh được phân phối miễn phí đến 1,8 triệu trẻ em trên thế giới bất kỳ khi nào có thể

Đăng ký bảng tin