Kinh Thánh cho trẻ em

Những câu chuyện yêu thích nhất của bạn từ kinh thánh Hoàn toàn miễn phí

Cựu ướcc

Tải thư mục truyệnc
Tải thư much sách màu
Tải thư much sách màu
Download Audio File
Tải thư mục TKC
Tải thư mục tiểu luậnc
Tải thư mục tiểu luậnc
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Khi Chúa tạo ra vạn vật
2 Loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi
3 Nô-ê và trận đại hồng thủy
4 Chúa xác nhận giao ước với Áp-ra-ham
5 Chúa thử nghiệm tình yêu của Ap-ra-ham
6 Gia-cốp, kẻ dối gạt
7 Từ một đứa con trai được yêu mến trở thành một nô lệ
8 Chúa tôn vinh Giô-sếp, kẻ nô lệ
9 Hoàng tử đến từ dòng sông
10 Từ Hoàng Tử thành kẻ chăn chiên
13 Giô-suê lãnh đạo
14 Sam-sôn, người con mạnh nhất của Chúa
15 Đội quân nhỏ bé của Ghi-đê-ôn
16 Câu chuyện tình yêu
17 Sa-mu-ên, đầy tớ trai của Đức Chúa Trời
18 Vị vua ngốc ngếch đẹp trai
19 Đa-vít – cậu bé chăn chiên
21 Vua Đa-vít (Phần 2)
22 Sô-lô-môn, vị vua khôn ngoan
23 Vua tốt, Vua xấu
24 Người đàn ông thét ra lửa
25 Ê-li-sê người đàn ông của những phép lạ
26 Giô-na và con cá lớn
27 I-sa tuyên đoán tương lai
28 Giê-rê-mi, người đàn ông đầy nước mắt
29 Ê-xê-chi-ên: Người đàn ông nhìn thấy nhiều khải tượng
30 Hoàng hậu Ê-xơ-tê xinh đẹp
31 Tù nhân Đa-ni-ên
32 Đa-ni-ên và giấc mơ thần bí
33 Những người đàn ông không khuất phục
34 Đa-ni-ên và Hầm sư tử
35 Bức tường thành vĩ đại của Nê-hê-mi

Tân ướcc

Tải thư mục truyệnc
Tải thư much sách màu
Tải thư much sách màu
Download Audio File
Tải thư mục TKC
Tải thư mục tiểu luậnc
Tải thư mục tiểu luậnc
Watch on Youtube
Read the Bible
36 Sự giáng sinh của Chúa Giê-Xu
37 Một người con đến từ Đức Chúa Trời
38 Một khoảng thời gian rất khủng khiếp với Chúa Giê-xu
39 Chúa Giê-xu đã chọn ra 12 môn đồ
41 Một vị tế lễ đến gặp Chúa Giê-su
42 Chúa Giê-su, người thầy vĩ đại
43 Người gieo hạt và hạt giống
44 Người giàu, người nghèo
45 Đứa con hoang toàng
46 Người Sa-ma-ri nhân lành
47 Người thiếu phụ bên giếng nước
48 Chúa Giê-su khiến bão dữ yên lặng
50 Chúa Giê-su chữa lành người mù
51 Chúa Giê-su hóa bánh cho 5000 người
52 Chúa Giê-su và la-xa-rơ
53 Chúa Giê-su và Xê-cha
55 Sự hình thành hội thánh
56 Hội Thánh gặp nạn
57 Phi-e-rơ và Quyền năng của Lời cầu nguyện
58 Từ kẻ hành hạ người khác trở thành người truyền đạo
59 Những chuyến du hành ngoạn mục của Phao-lô
60 Thiên Đàng, Ngôi nhà xinh đẹp của Đức Chúa Trời
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện