Biblia han Kabataan

Imo mga paborito nga mga istorya tikang ha Biblia. Sigurado nga libre.

Daan nga Testamento

E-download an File han Istorya
E-download an File han De-kolor nga Libro
E-download an File han De-kolor nga Libro
E-download an File han Telepono
E-download an File han Trak
E-download an File han Trak
Read the Bible
1 Han Pagtuha han Ginoo han Ngatanan
2 An Sinugdanan san Kasubo san Tawo
3 Si Noe ug an Daku nga Baha

Bago nga Testamento

E-download an File han Istorya
E-download an File han De-kolor nga Libro
E-download an File han De-kolor nga Libro
E-download an File han Telepono
E-download an File han Trak
E-download an File han Trak
Read the Bible
36 An pagana kan Hesus
60 Langit, an Maupay nga Balay han Ginoo