Beibl i Blant

Eich hoff hanesion o’r Beibl. Yn rhad ac am ddim.

Ein nôd

Mathew 19.14. Dywedodd Iesu “Gadewch i'r plant bach ddod ata i. Peidiwch â'u rhwystro, am mai rhai fel nhw sy'n derbyn teyrnasiad yr Un nefol.” (beibl.net)'

Mae Beibl i Blant yn bod er mwyn cyflwyno Iesu Grist i blant drwy ddosbarthu storïau Beiblaidd mewn lluniau a deunydd perthynol trwy wahanol ffurf a chyfrwng, gan gynnwys y Rhyngrwyd, ffonau symudol/TDP, tractiau lliw wedi eu hargraffu a llyfrau lliwio, mewn unrhyw iaith y gall fod plentyn yn ei siarad.

Mae’r Storïau Beiblaidd hyn i’w dosbarthu, am ddim, i’r 1.8 biliwn o blant y byd, lle bynnag y bo hynny’n bosib.

Storïau wedi eu hargraffu am ddim!

Mae Evangelical Tract Distributors bellach yn argraffu ac yn allforio rhai o Storïau poblogaidd Beibl i Blant AM DDIM!

evangelicaltract.com

Arwyddo i dderbyn llythyr newyddion