Beibl i Blant

Eich hoff hanesion o’r Beibl. Yn rhad ac am ddim.

Hen Destament

Lawrlwytho Ffeil y Stori
Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio
Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio
Lawrlwytho ffeil TDP
Lawrlwytho Ffeil Tract
Lawrlwytho Ffeil Tract
Read the Bible
1 Pan greodd Duw bopeth
2 Tristwch yn dod i’r byd
3 Noa a’r Dilyw Mawr
4 Addewid Duw i Abraham
5 Duw yn profi cariad Abraham
6 Jacob y Twyllwr
7 Y ffefryn yn troi’n gaethwas
8 Duw yn anrhydeddu Joseff y Caethwas
9 Y Tywysog ddaeth o’r Afon
10 Y tywysog yn troi’n fugail
11 Hwyl fawr, Pharo!
12 Pedwar deg o flynyddoedd
13 Josua yn dod yn arweinydd
14 Samson, dyn cryf, dyn Duw
15 Byddin fach Gideon
16 Ruth: stori garu
17 Samuel, gwas ifanc Duw
18 Y Brenin Golygus a Ffôl
19 Dafydd y Bugail Ifanc
20 Dafydd y Brenin (Rhan 1)
21 Dafydd y Brenin (rhan 2)
22 Solomon y brenin doeth
23 Brenhinoedd da a Brenhinoedd drwg
25 Eliseus yn gwneud gwyrthiau
26 Jona a’r pysgodyn mawr
27 Eseia yn gweld y dyfodol
28 Jeremeia, y proffwyd trist
29 Eseciel a’i weledigaethau
30 Y Frenhines hardd – Esther
31 Daniel y carcharor
32 Daniel a dirgelwch y freuddwyd
33 Y dynion oedd yn gwrthod plygu
34 Daniel yn ffau’r llewod
35 Waliau Mawr Nehemeia

Testament Newydd

Lawrlwytho Ffeil y Stori
Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio
Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio
Lawrlwytho ffeil TDP
Lawrlwytho Ffeil Tract
Lawrlwytho Ffeil Tract
Read the Bible
37 Dyn gafodd ei anfon gan Dduw
38 Amser caled i Iesu
39 Iesu yn dewis deuddeg person i’w helpu
41 Un o arweinwyr y Deml yn dod at Iesu
42 Iesu yr Athro Mawr
43 Y Ffermwr a’r Hadau
44 Dyn Cyfoethog a Dyn Tlawd
45 Y mab wnaeth wrthryfela
46 Y Samariad Caredig
47 Y Wraig wrth y Ffynnon
48 Iesu’n tawelu’r storm ar y llyn
49 Y Ferch ddaeth yn ôl yn fyw
50 Iesu’n gwella dyn dall
51 Iesu’n rhoi bwyd i 5000 o bobl
52 Iesu a Lasarus
53 Iesu a Sacheus
55 Dechrau’r Eglwys
56 Yr Eglwys yn wynebu anawsterau
57 Pedr a Pŵer Gweddi
58 Stopio erlid a dechrau dysgu am Iesu
59 Teithiau Rhyfeddol Paul
stori
stori
stori
stori

stori
stori
stori
stori