Beibl i Blant

Eich hoff hanesion o’r Beibl. Yn rhad ac am ddim.

Hen Destament

Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP Lawrlwytho Ffeil Tract Lawrlwytho Ffeil Tract Read the Bible
1 Pan greodd Duw bopeth
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP Lawrlwytho Ffeil Tract Lawrlwytho Ffeil Tract Genesis 1-2
2 Tristwch yn dod i’r byd
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP Lawrlwytho Ffeil Tract Lawrlwytho Ffeil Tract Genesis 3-6
3 Noa a’r Dilyw Mawr
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP Lawrlwytho Ffeil Tract Lawrlwytho Ffeil Tract Genesis 6-10
4 Addewid Duw i Abraham
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Genesis 11-21
5 Duw yn profi cariad Abraham
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Genesis 22-24
6 Jacob y Twyllwr
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Genesis 25-33
7 Y ffefryn yn troi’n gaethwas
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Genesis 37, 39
8 Duw yn anrhydeddu Joseff y Caethwas
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Genesis 39-45
9 Y Tywysog ddaeth o’r Afon
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Exodus 2
10 Y tywysog yn troi’n fugail
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Exodus 2-5
11 Hwyl fawr, Pharo!
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Exodus 4-15
12 Pedwar deg o flynyddoedd
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Exodus 15 i Numeri 14
13 Josua yn dod yn arweinydd
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Josua 1-6
14 Samson, dyn cryf, dyn Duw
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Barnwyr 13-16
15 Byddin fach Gideon
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Barnwyr 6-8
16 Ruth: stori garu
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Ruth
17 Samuel, gwas ifanc Duw
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     1 Samuel 1-7
18 Y Brenin Golygus a Ffôl
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     1 Samuel 8-16
19 Dafydd y Bugail Ifanc
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     1 Samuel 16-20
20 Dafydd y Brenin (Rhan 1)
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     1 Samuel 24-31, 2 Samuel 1-2
21 Dafydd y Brenin (rhan 2)
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     2 Samuel 1-12
22 Solomon y brenin doeth
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     1 Brenhinoedd 1-12
23 Brenhinoedd da a Brenhinoedd drwg
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     2 Cronicl 33-36
24 Tân!
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     1 Brenhinoedd 17-19, 2 Brenhinoedd 2
25 Eliseus yn gwneud gwyrthiau
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     2 Kings 2-13
26 Jona a’r pysgodyn mawr
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Jonah
27 Eseia yn gweld y dyfodol
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Isaiah 1, 6, 7, 9, 53
28 Jeremeia, y proffwyd trist
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Jeremiah
29 Eseciel a’i weledigaethau
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Ezekiel
30 Y Frenhines hardd – Esther
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Esther
31 Daniel y carcharor
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Daniel 1-2
32 Daniel a dirgelwch y freuddwyd
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Daniel 2
33 Y dynion oedd yn gwrthod plygu
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Daniel 3
34 Daniel yn ffau’r llewod
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Daniel 6
35 Waliau Mawr Nehemeia
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Nehemeia

Testament Newydd

Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP Lawrlwytho Ffeil Tract Lawrlwytho Ffeil Tract Read the Bible
36 Geni Iesu
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP Lawrlwytho Ffeil Tract Lawrlwytho Ffeil Tract Mathew 1-2, Luc 1-2
37 Dyn gafodd ei anfon gan Dduw
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Marc 6; Luc 1, 3
38 Amser caled i Iesu
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Mathew 4, Luc 4
39 Iesu yn dewis deuddeg person i’w helpu
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Mathew 4-7, Marc 1, Luc 6
40 Gwyrthiau Iesu
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Mathew 8-9, Marc 1-2, Marc 4, Luc 4, Luc 8, Ioan 2
41 Un o arweinwyr y Deml yn dod at Iesu
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Ioan 2-3, Numeri 21
42 Iesu yr Athro Mawr
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Mathew 5-7, Luc 6
43 Y Ffermwr a’r Hadau
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Mathew 13
44 Dyn Cyfoethog a Dyn Tlawd
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Luc 16
45 Y mab wnaeth wrthryfela
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Luc 15
46 Y Samariad Caredig
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Luc 10
47 Y Wraig wrth y Ffynnon
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Ioan 4
48 Iesu’n tawelu’r storm ar y llyn
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Mathew 8, Mathew 14, Marc 4, Luc 8
49 Y Ferch ddaeth yn ôl yn fyw
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Marc 5, Luc 8
50 Iesu’n gwella dyn dall
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Marc 10, Luc 18, Ioan 9
51 Iesu’n rhoi bwyd i 5000 o bobl
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Ioan 6
52 Iesu a Lasarus
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Ioan 11
53 Iesu a Sacheus
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Luc 19
54 Y Pasg Cyntaf
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP Lawrlwytho Ffeil Tract Lawrlwytho Ffeil Tract Mathew 26-28, Luc 22-24, Ioan 13-21
55 Dechrau’r Eglwys
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Actau 1-4
56 Yr Eglwys yn wynebu anawsterau
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Actau 5-7
57 Pedr a Pŵer Gweddi
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Actau 9-12
58 Stopio erlid a dechrau dysgu am Iesu
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Actau 8-9
59 Teithiau Rhyfeddol Paul
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP     Acts 16:16-16:40
60 Y Nefoedd, cartref prydferth Duw
Lawrlwytho Ffeil y Stori Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil Llyfr Lliwio Lawrlwytho ffeil TDP Lawrlwytho Ffeil Tract Lawrlwytho Ffeil Tract Ioan 14; 2 Corinthiaid 5; Datguddiad 4, 21, 22
stori
stori
stori
stori
stori
stori
stori