. ביבל פאר קינ דער

דיין באַליבטע דערציילונגען פון די ביבל. . לעגאמרע פריי

אלטע טעסטאמענט

אונטערלאד סטארי (געשיכטע) טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . ארונטערלאד די טעלעפטן טעקע . ארונטערלאד טראקט טעקע . ארונטערלאד טראקט טעקע Read the Bible
1 ווען גאָט האט אלץ געמאכט
אונטערלאד סטארי (געשיכטע) טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . ארונטערלאד די טעלעפטן טעקע     בריישעס 2-1
2 די אָנהייב פון מענטש'ס טרויער
אונטערלאד סטארי (געשיכטע) טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . ארונטערלאד די טעלעפטן טעקע     בריישעס 6-3
3 נח און דעם גרויסן מבול
אונטערלאד סטארי (געשיכטע) טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . ארונטערלאד די טעלעפטן טעקע     בריישעס 10-6

נייע טעסטאמענט

אונטערלאד סטארי (געשיכטע) טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . ארונטערלאד די טעלעפטן טעקע . ארונטערלאד טראקט טעקע . ארונטערלאד טראקט טעקע Read the Bible
36 די געבורט פון יעשוע
אונטערלאד סטארי (געשיכטע) טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . ארונטערלאד די טעלעפטן טעקע     צתיא 2-1, לוק 2-1
54 דער ערשטער איסטער
אונטערלאד סטארי (געשיכטע) טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . ארונטערלאד די טעלעפטן טעקע     מתיא 28-26, לוק 24-22, יוחנן 21-13
60 הימל, גאָט'ס שיין היים
אונטערלאד סטארי (געשיכטע) טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . אונטערלאד די פארבונג ספר טעקע . ארונטערלאד די טעלעפטן טעקע     יוחנן 14; 2קארינטיאנס 5ת; התגלות 4ת 21ת22
געשיכטע
געשיכטע
געשיכטע
געשיכטע
געשיכטע
געשיכטע
געשיכטע