Bibeli fun awon omode

Awon Itan ti o feran lati inu Bibeli. Li ofe.

Majemu lailai

Lo itan yi
so Iwe ti awon omode nkun kale
so Iwe ti awon omode nkun kale
Download Audio File
so iwe PDA kale
so. Iwe ihinrere pelebe kale
so. Iwe ihinrere pelebe kale
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Nigbati Olorun da ohun gbogbo
9 Omo Alade lati inu Odo
10 Omo oba naa di Olusoagutan
15 Omo ogun kekere Gideoni
16 RUUTU: Itan Ife
17 Samueli; Omokunrin iranse Olorun
25 Elisa, Okunrin onise iyanu
26 Jona ati Eja nla
28 Jeremaya, Okunrin Elekun
29 Esekieli: Okunrin ariran
30 Ayaba Esiteri to rewa
32 Danieli ati ala Ijinle
33 Awon eni ti ko ni gbojege
34 Danieli ati iho kinniun
35 Odi nla ti Nehimaya

Majemu Titun

Lo itan yi
so Iwe ti awon omode nkun kale
so Iwe ti awon omode nkun kale
Download Audio File
so iwe PDA kale
so. Iwe ihinrere pelebe kale
so. Iwe ihinrere pelebe kale
Watch on Youtube
Read the Bible
38 Asiko ti o buru fun Jesu
43 Agbe ati Irugbin
44 Okunrin Oloro, Okunrin talaka
45 Oninaakunaa Omo
46 Alaaanu Samaria
47 Obinrin naa leti odo
49 Omobinrin to gbe leemeji
51 Jesu bo Egbeedogbon Eniyan
52 Jesu ati Lasaru
53 Jesu ati Sakeu
57 Peteru ati Agbara Adura
58 Lati inunibini de oniwaasu
Itan
Itan
Itan
Itan
Itan
Itan

Itan

Itan
Itan