Tusi Paia Tamaiti

O tala e te fiafia i ai mai le Tusi Paia. E matua saoloto lava.

Feagaiga Tuai

La La La La La La Read the Bible
1 Ina ua faia e le Atua mea uma
La La La La     Kenese 1-2
2 Le Amataga o le Faanoanoa o le Tagata
La La La La     Kenese 3-6
3 Noa ma le Lolo Tele
La La La La     Kenese 6-10

Feagaiga Fou

La La La La La La Read the Bible
36 Le Fanau mai o Iesu
La La La La     Mataio 1–2, Luka 1–2
40 O Vavega a Iesu
La La La La     Mataio 8–9, Mareko 1–2, Mareko 4, Luka 4, Luka 8, Ioane 2
54 Le Eseta Muamua
La La La La     Mataio 26–28, Luka 22–24, Ioane 13–21
60 Le Lagi, Le Aiga Matagofie o le Atua
La La La La     Ioane 14; 2 Korinito 5; Faaaliga 4, 21, 22