IBhayabheli laBantwana

Izindaba zeBhayibheli eziyimfivilithi yakho. Mahhala

Izindaba zeBhayibheli

Izindaba ezidinga i Adobe Reader

I-Testament Elidala

Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda Ifayela ye-PDA Dawuniloda ifayela lemibhalo yeBhayibheli Dawuniloda ifayela lemibhalo yeBhayibheli Read the Bible
1 Ngenkathi uNkulunkulu Edala Yonke Into
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Isahluko 1-2
2 Ukuqala Kokudumala Komuntu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Isahluko 3-6
3 UNowa Nozamcolo Wamanzi
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Isahluko 6-10
4 Isithembiso sikaNkulunkulu ku-Abrahama
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Genesis 11-21
5 UNkulunkulu Uvivinya Uthando lika-Abrahama
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Genesis 22-24
6 UJakobe Isigebengu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Genesis 25-33
7 Indoda Eyimfivilithi Iba Isisebenzi
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Genesise 37-39
8 UNkulunkulu Udumisa uJosefa Isisebenzi
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Genesise 39-45
9 Inkosana Yasemfuleni
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Eksodusi 2
10 Inkosana Yobukhosi Iba Umelusi
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Eksodusi 2-5
11 Sala Kahle Faro
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Eksodusi 4-15
12 Iminyaka Eyamashumi Amane
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Eksodusi 15, kuya kuNumeri 14
13 UJoshuwa Uba-umHoli
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     UJoshuwa 1-6
14 USamsoni, Indoda KaNkulunkulu Enamandla
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Abahluleli 13-16
15 Ibutho lika-Gideyoni eLincane
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     AbaHluleli 6-8

I-Testament elisha

Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda Ifayela ye-PDA Dawuniloda ifayela lemibhalo yeBhayibheli Dawuniloda ifayela lemibhalo yeBhayibheli Read the Bible
36 Ukuzalwa kukaJesu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Mathewu 1-2, Luka 1-2
37 Inceku kaNkulunkulu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Mark 6; Luke 1, 3
38 UJesu Uhlangabezana Nesikhathi Esinzima
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Matthew 4, Luke 4
39 UJesu Ukhetha Abasizi Abayishumi Nambili
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Matthew 4:18-7:29
40 Izimanga zikaJesu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Mathewu 8-9, Marku 1-2, Marku 4, Luka 4, Luka 8, Johane 2
41 UmHholi WeThempeli Uvakashela UJesu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Johane 2-3, Numeri 21
42 UJesu, uThisha Omkhulu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Mathewu 5-7, Luka 6
43 UMlimi NeMbewu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Mathewu 13
44 Indoda Ecebile, Indoda Empofu
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Luka 16
45 Indodana Yolahleko
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Luka 15
46 UmSamariya Omuhle
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Luka 10
47 OweSifazane emThombeni waManzi
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona   Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Johane 4
54 IPhasika Lokuqala
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Mathewu 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21
60 Izulu, Ikhaya LikaNkulunkulu Elihle
Dawuniloda ifayela lendaba Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda ifayela yeBhuku Lokukhrayona Dawuniloda Ifayela ye-PDA     Johane 14; 2 Korinte 5; IsAmbulo 4, 21, 22