Bibla për fëmijë

Historitë tuaja të preferuara nga Bibla Absolutisht falas

Rreth Biblës për Fëmijë

Gregory Stetski

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

Stafi

Gregory Stetski, Executive Director
Edward Hughes, PrayerLink Editor
Along with many volunteers worldwide.