תנ'ך לילדים

הסיפורים המועדפים שלכם מהתנ'ךלגמרי בחינם

על התנ'ך לילדים

צוות המנהלים

Rick Drury
Helmut Sass
Len Alexiuk
Jake Froese
Jeff Williams

צוות

Gregory Stetski,
Edward Hughes,