Alkitab keu aneuek-aneuek

Calitra-calitra Alkitab nyang palèng jiseunang lè aneuek-aneuek. Meumang prèe.

Kontak alkitab keu aneuek-aneuek

Lokasi Kamoe

Winnipeg: Banda nyang beupenduduk kira-kira 750.000 Ureueng nyang na di bujur teungôh Kanada.

Kireem surat bak kamoe

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Kireem imail bak kamoe.

Calitra bak kamoe bhaih nanggroe ngon basa gata.

Newsletter Sign Up