Biblia’r ni/ii’

Alqadoor ta loowa slaa’ ar bara biblia. Ii’ buung’ slaa’ka.

Alqaador bara Biblia

Alqaado garislaa’

Alqaada qareen’

Faili’r alqaado hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe Faili’r simu hhakwe faili kitini hhakwaa’ faili kitini hhakwaa’ Read the Bible
1 Munguu danduu yaamu ng’uwatleehhee
Faili’r alqaado hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe Faili’r simu hhakwe     Imu/ungw 1-2
2 Gurhamir hee iwa/asus
Faili’r alqaado hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe Faili’r simu hhakwe     Imu/ungw 3-6
3 Nuhu tluwoo da/teen
Faili’r alqaado hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe Faili’r simu hhakwe     Imu/ungw 6-10

Alqaada abeen’

Faili’r alqaado hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe Faili’r simu hhakwe faili kitini hhakwaa’ faili kitini hhakwaa’ Read the Bible
36 Yesu kuwala qwaal
Faili’r alqaado hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe Faili’r simu hhakwe     Matayo 1-2, Luka 1-2
40 Wa/o/oomo'r Yesu
Faili’r alqaado hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe Faili’r simu hhakwe     Matayo 8-9; Marko 1-2, 4; Luka 4, 8; Yohana 2
54 Pasaku'uu gera
Faili’r alqaado hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe Faili’r simu hhakwe     Matayo 26-28, Luka 22-24, Yohane 13-21
60 Dori an dir hhohhoo’ ar Akoo’ Mungu
Faili’r alqaado hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe faili’r kitabuu rangi hhakwe Faili’r simu hhakwe     Yohane 14; 2 Korinto 5; Gehhoeema 4, 21, 22