Chwrairok ni bagwi Bible

Bibl- ni Nini hamjakmani kothomarok. Soi soi magna.

Swmai Kwcham

Kothoma ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di PDA files no download khlai di Track file no download khlai di Track file no download khlai di Read the Bible
1 Kaitor bebak snam phru
Kothoma ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di PDA files no download khlai di   Track file no download khlai di Yaphang 1-2
2 Borok ni Birman chengsa mani
Kothoma ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di PDA files no download khlai di   Track file no download khlai di Yaphang 3-6
3 Noa tei Twi Torma
Kothoma ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di PDA files no download khlai di   Track file no download khlai di Yaphang 6-10

Swmai Kwtal

Kothoma ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di PDA files no download khlai di Track file no download khlai di Track file no download khlai di Read the Bible
36 Jisu Achai mani
Kothoma ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di PDA files no download khlai di   Track file no download khlai di Matahi 1-2; Luke 1-2
54 Puila Thangwi Bwchamani
Kothoma ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di PDA files no download khlai di   Track file no download khlai di Mathai 26-28, Luke 22-24, John 13-21
60 Chukha, Kitor ni naithok tongthai
Kothoma ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di Bumulgnang bwchap ni file no download khlai di PDA files no download khlai di   Track file no download khlai di Johon 14; 2 Korinth 5; Phunukjakmani 4, 21, 22