Bible for Children

Your favorite stories from the Bible. Absolutely free.

Old Testament

Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File Download Tract File Download Tract File Read the Bible
1 Gava ku Xwedê her tişt çêkir
Download Story File           Destpêbûn 1-2
2 Destpêka Xemgîniya Mirov
Download Story File           Destpêbûn 3-6
3 Nûh û Tofana Mezin
Download Story File           Destpêbûn 6-10

New Testament

Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File Download Tract File Download Tract File Read the Bible
36 Bûyîna Îsa
Download Story File           Metta 1-2, Lûqa 1-2
54 Cejna Vejînê ya Yekem
Download Story File           Metta 26-28, Lûqa 22-24, Yûhenna 13-21
60 Bihuşt, Mala Xweş a Xwedê
Download Story File           Yûhenna 14; 2 Korîntî 5; Peyxama Yûhenna 4, 21, 22