Queya Goti Iqueqä Kukŋuä iutaŋä hŋqua, ne ymeqä iquauŋqä äkunmäkkque

Queya Goti Iqueqä Kukŋuä iutaŋä äsqueuŋqä aaŋä kiiŋä äkiŋgi? Ne ique heŋgi ktapanä.

Queya Goti Iqueqä Kukŋuä Iutaŋä Iqua

Stories require PDF Reader

Olpela Kontrak

Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download PDA File Download Tract File Download Tract File Read the Bible
1 Goti Iqu nätmatqä eeqänäŋi imäkkqe
Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download PDA File     Ii Ipäqäkqä 1-2 iu äqänä.

Nupela Kontrak

Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download PDA File Download Tract File Download Tract File Read the Bible