Queya Goti Iqueqä Kukŋuä iutaŋä hŋqua, ne ymeqä iquauŋqä äkunmäkkque

Queya Goti Iqueqä Kukŋuä iutaŋä äsqueuŋqä aaŋä kiiŋä äkiŋgi? Ne ique heŋgi ktapanä.

Queya Goti Iqueqä Kukŋuä Iutaŋä Iqua

Stories require Adobe Reader