Injil untuak anak-anak

Carito paliang kito suko di injil. Bana-bana gratis.

pajanjian lamo

Bukak berkas carito
Bukak buku berkas mawarnai
Bukak buku berkas mawarnai
Bukak berkas telpon
Bukak berkas risalah
Bukak berkas risalah
1 Katiko Tuhan manciptakan sagalonyo
2 Awal dari pandaritaan manusia
3 Noah dan banjir gadang
4 Janji Tuhan untuak Abraham
5 Allah manguji Kasiah Abraham
6 Yakub si penipu
7 Anak laki-laki Kasayangan manjadi Budak
8 Allah memberkati Yusuf si Budak
9 Pangeran dari sungai
10 Pangeran yang manjadi Gubalo
11 Salamaik Tingga Firaun
12 Ampek Puluah Tahun
13 Yosua maambiak Tangguang Jawek
14 Simson, Urang Kuek Tuhan
15 Tantara Ketek Gideon
16 Rut: Satu Kisah Cinta
17 Samuel, Anak Tuhan – Pelayan
18 Rajo Tampan yang Bodoh
19 Daud si Anak Gubalo
20 Daud Sang Rajo (Bagian 1)
21 Daud Sang Rajo (Bagian 2)
22 Rajo Salomo Yang Bijaksana
23 Rajo yang Baiak, Rajo yang Jaek
24 Manusia Api
25 Elisa. Manusia Mujizat
26 Yunus dan Ikan Gadang
27 Yesaya Mancaliak Maso Depan
28 Yeremia, laki-laki yang manangih
29 Yehezkiel: Manusia Penglihatan
30 Ratu Ester yang Rancak
31 Daniel dan Para Tawanan
32 Daniel dan Mimpi Misterius
33 Laki-laki Yang Indak Amuah Mambungkuak
34 Daniel dan Guo Singo
35 Tembok Gadang Nehemia

pajanjian baru

Bukak berkas carito
Bukak buku berkas mawarnai
Bukak buku berkas mawarnai
Bukak berkas telpon
Bukak berkas risalah
Bukak berkas risalah
Read the Bible
37 Surang Utusan Tuhan
38 Saat yang mambuek Yesus baibo ati
39 Yesus Mamiliah Kaduo Baleh MuridNyo
41 Pemuka Rumah Tuhan Mengunjungi Yesus
42 Yesus Sang Guru Besar
43 Petani dan bibit
44 Urang Kayo, Urang Miskin
45 Anak yang Ilang
46 Urang Samaria yang baiak ati
47 Padusi di Sebuah Sumua
48 Yesus Mananangan Badai
49 Anak padusi yang iduik duo kali
50 Yesus Manyambuahan Urang Buto
51 Yesus mambari makan 5000 urang
52 Yesus jo Lazarus
53 Yesus jo Zakheus
55 Kalahiran Gereja
56 Gereja Maadoki Kasulikan
57 Petrus dan Kuaso Doa
58 Dari panganiayo manjadi Pancaramah
59 Pajalanan-pajalanan Paulus yang mambuek tacangan
Carito
Carito
Carito
Carito

Carito
Carito

Carito

Carito