Biblia kwa bhana

Kungulilo pendwa kushoka ku Biblia. Yayoyo kabisa.

Ngungulilo ya Biblia

Ngungulilo inapinga PDF Reader

Liagano lya bhukula

Pakua ngungulilo
Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi
Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi
Mpakue ifaili ya simu
Mpakue ifaili ya kitini
Mpakue ifaili ya kitini
Read the Bible
1 Ashipanganya paumbile kila shindu
2 Mwanzo gwa huzuni gu kabinadamu
3 Nuhu na Mafuriko