Biblia kwa bhana

Kungulilo pendwa kushoka ku Biblia. Yayoyo kabisa.

Ngungulilo ya Biblia

Ngungulilo inapinga PDF Reader

Liagano lya bhukula

Pakua ngungulilo Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue ifaili ya simu Mpakue ifaili ya kitini Mpakue ifaili ya kitini Read the Bible
1 Ashipanganya paumbile kila shindu
Pakua ngungulilo Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue ifaili ya simu     Mwanzo 1 - 2
2 Mwanzo gwa huzuni gu kabinadamu
Pakua ngungulilo Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue ifaili ya simu     Mwanzo 3-6
3 Nuhu na Mafuriko
Pakua ngungulilo Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue ifaili ya simu     Mwanzo 6-10

Liagano lya yampya

Pakua ngungulilo Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue ifaili ya simu Mpakue ifaili ya kitini Mpakue ifaili ya kitini Read the Bible
36 Kubhelekwa kuka Yesu
Pakua ngungulilo Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue ifaili ya simu     Matayo 1 - 2, Luka 1 - 2
40 Maajabu ga yesu
Pakua ngungulilo Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue ifaili ya simu     Matayo 8-9; Marko 1-2; Luka 4, 8; Yohana 2
54 Pasaka ja kwanza
Pakua ngungulilo Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue ifaili ya simu     Mathayo 26-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
60 Kumbinguni kwambone kumui kwa Ashipanganya
Pakua ngungulilo Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue lifaili ya shitabu sha rangi Mpakue ifaili ya simu     Yohana 14; 2 Wakorinto 5; Ufunuo 4, 21, 22
Ngungulilo
Ngungulilo
Ngungulilo
Ngungulilo
Ngungulilo
Ngungulilo
Ngungulilo