bibilia ghwa ajili ang'enyaa

storia pendwa udwa ubibilea. nosoo ghabisaa.

agano la khengii

pakua file ihanyo
pakua ifaili ra ghitabu gha rangi
pakua ifaili ra ghitabu gha rangi
pakua mafaili asimu
pakua nyembo yako
pakua nyembo yako
1 Afo murungu niughutenda kilaintu
2 Ghwandia Husuni amwanadamu
3 Nuhu nane mafureko