bibilia ghwa ajili ang'enyaa

storia pendwa udwa ubibilea. nosoo ghabisaa.

agano la khengii

pakua file ihanyo pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua mafaili asimu pakua nyembo yako pakua nyembo yako Read the Bible
1 Afo murungu niughutenda kilaintu
pakua file ihanyo pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua mafaili asimu     Mwanzo 1-2
2 Ghwandia Husuni amwanadamu
pakua file ihanyo pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua mafaili asimu     Mwanzo 3-6
3 Nuhu nane mafureko
pakua file ihanyo pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua mafaili asimu     Mwanzo 6-10

agano ne ifya

pakua file ihanyo pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua mafaili asimu pakua nyembo yako pakua nyembo yako Read the Bible
36 Uzao Amwa Yesuu
pakua file ihanyo pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua mafaili asimu     Mathayo 1-2, Luka 1-2
40 Meujiza amwa yesu
pakua file ihanyo pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua mafaili asimu     Mateo 8-9, Mark 1-2, Mark 4, Luka 4, Luke 8, Yohana 2
54 Pasaka Akwanza
pakua file ihanyo pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua mafaili asimu     26-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
60 Mbiguni kunu Murngu ghujaa
pakua file ihanyo pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua ifaili ra ghitabu gha rangi pakua mafaili asimu     John 14; 2 Wakorinto 5; Ufunuo 4, 21, 22