Bibliya goro Yero

Towliti nde ɗe ngol to Bibliya. Hoto ko.

Torobarnde Hakkunde

Jiyɓe Fittaande Fof
Jiyɓe Fittaande Kolirum-bolirum Fof
Jiyɓe Fittaande Kolirum-bolirum Fof
Jiyɓe Fittaande Sulallo Fof
Jiyɓe Fittaande Traaktor Fof
Jiyɓe Fittaande Traaktor Fof
1 Jamma Allah Tagol Ɗum
2 Nde Ñalawmaande Jammorde Jamngol
3 Nuuhu e Kusuɗo Gooti Ko

Torobarnde Ɗiɗnde

Jiyɓe Fittaande Fof
Jiyɓe Fittaande Kolirum-bolirum Fof
Jiyɓe Fittaande Kolirum-bolirum Fof
Jiyɓe Fittaande Sulallo Fof
Jiyɓe Fittaande Traaktor Fof
Jiyɓe Fittaande Traaktor Fof
Read the Bible
40 Annduɓe e Isa
60 Teemedere, Yalla Ndenndingaaji Ngonka