A Saafee na xa tembandoog

A nax aké nu mbug’na na Saaféé lé. Nagué o djikoxeel.

Na lak a mayu

A nax aké no’ Saafe lé

A nax aké a soxla a Adobe Reader