A Saafee na xa tembandoog

A nax aké nu mbug’na na Saaféé lé. Nagué o djikoxeel.

A nax aké no’ Saafe lé

A nax aké a soxla a PDF Reader

A Saafe kiid alé

Téléchargé yo a nax alé
Téléchargé yo a livar coulor
Téléchargé yo a livar coulor
Download Audio File
Téléchargé yo a documa lé
Téléchargé yo a documa trak alé
Téléchargé yo a documa trak alé
1 Ya Roog a dial’na tigo tig ka
2 Mberandong na no ndiaxid na no kin oxa
3 Noah fo o diab ola no fofi mayu’la

A Saafe kas alé

Téléchargé yo a nax alé
Téléchargé yo a livar coulor
Téléchargé yo a livar coulor
Download Audio File
Téléchargé yo a documa lé
Téléchargé yo a documa trak alé
Téléchargé yo a documa trak alé
36 O Rimel’ola Yeesu
54 Paak fa mberand
60 Arjana, Mbin Mosu na Roog