मुलांसाठी बायबल

बायबलमधील तुमच्या आवडत्या कथा. पूर्णपणे मोफत.

जुना करार

स्टोरी फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड करा ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड करा Read the Bible
1 जेव्हा देवाने सर्वकाही बनवले
स्टोरी फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ति 1-2
2 माणसाच्या दुःखाची सुरुवात
स्टोरी फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ति 3-6
3 नोहा आणि महाप्रलय
स्टोरी फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     उत्पत्ति 6-10

नवीन करार

स्टोरी फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड करा ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड करा Read the Bible
36 येशूचा जन्म
स्टोरी फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     मॅथ्यू 1-2, लूक 1-2
54 हिला इस्टर
स्टोरी फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     मॅथ्यू 26-28, लूक 22-24, जॉन 13-21
60 स्वर्ग, देवाचे सुंदर घर
स्टोरी फाइल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा रंगीत पुस्तकाची फाईल डाउनलोड करा फोन फाइल डाउनलोड करा     जॉन 14; 2 करिंथ 5; प्रकटीकरण 4, 21, 22
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा
कथा