Lemunu kitaabe

Guani xibaroo bee gua lingui nanga kitaabee kou nokho. Asou ni xafouña.

Kitaabe danbe

Danbe xawa PDF reader

Tawrat

Yanqa fichier danbe Yanqa fichier buki ka colorier Yanqa fichier buki ka colorier Download Audio File Yanqa mekhe nkatiee fichier yanqa keyitt yanqa keyitt Read the Bible
1 Ala guira sou debeury
Yanqa fichier danbe Yanqa fichier buki ka colorier Yanqa fichier buki ka colorier   Yanqa mekhe nkatiee fichier     Genèse 1-2
2 Xadama ramée ngou diopé ronoo souno nokho
Yanqa fichier danbe Yanqa fichier buki ka colorier Yanqa fichier buki ka colorier   Yanqa mekhe nkatiee fichier     Genèse 3-6
3 Noh ado Ala guiri kawafi bé koyiya
Yanqa fichier danbe Yanqa fichier buki ka colorier Yanqa fichier buki ka colorier   Yanqa mekhe nkatiee fichier     Genèse 6-10

Injil

Yanqa fichier danbe Yanqa fichier buki ka colorier Yanqa fichier buki ka colorier Download Audio File Yanqa mekhe nkatiee fichier yanqa keyitt yanqa keyitt Read the Bible
36 Annebi Isa saré dima
Yanqa fichier danbe Yanqa fichier buki ka colorier Yanqa fichier buki ka colorier   Yanqa mekhe nkatiee fichier     Matthieu 1-2, Luc 1-2
54 Isalli fana
Yanqa fichier danbe Yanqa fichier buki ka colorier Yanqa fichier buki ka colorier   Yanqa mekhe nkatiee fichier     Matthieu 26-28, Luc 22-24, John 13-21
60 Ardiana, Ala ka frampré
Yanqa fichier danbe Yanqa fichier buki ka colorier Yanqa fichier buki ka colorier   Yanqa mekhe nkatiee fichier     John 14; 2 Corinthians 5; Révélation 4, 21 22