qulich maxxaafi oosete

atee harango gamachchisaxxi qulichchi maxxaafixxi xingo. haranga tolaken/haranga hira affexxebaan.

qulinchchin maxxaafixxi xizgo

addooble nababa hasaxxi xingo

dulate kako

xingotixxa fayyika download assa
Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass
Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass
Bilbilinxxa fayyile download ass
Harumaxxe borroxxa fayyile download ass
Harumaxxe borroxxa fayyile download ass
1 Magen duuchchin gechcho dadaawwoda
2 Ke’ito manjinxxe aareka
3 Nohinna lumoka lola’a

haaroxxi kako

xingotixxa fayyika download assa
Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass
Befeeesatike maxxafixxa fayyile downloood ass
Bilbilinxxa fayyile download ass
Harumaxxe borroxxa fayyile download ass
Harumaxxe borroxxa fayyile download ass
36 Yessusixxa ilenshsha
40 Iyesusika Manbe’a
54 Edibarika faasika
60 Iima, magenika danchcha mine