Bibilia ya Wana Wadodo

Nganulo swanu kulawira Mmbibiria. Hakika bwete.

Luga Zinji

Chanjile Bibilia ya Wana