Bibilia ya Wana Wadodo

Nganulo swanu kulawira Mmbibiria. Hakika bwete.

Nia yetu

Mathayo 19:14 Yesu yakatya, 'Leche wana wadodo waze kwangu, na mleche wagoma, soko ufalme wao kuulanga.'

Bibilia ya wana ilibaho ili Yesu kristu yamanyiche na wana wadodo,kukolela ugawaji wa.

Nganulo za bibilia zikusachigwa zigawilwe kwa wana 1.8 billioni mdunia bwete hohose honohakuwezekana.

Habari mmya winjire

Receive