Ubaibu ka Aipé

Ao-orcha mmi-ipu Ubaibu no hu-wo lo-ortu fiye du á. A'laha cha'kaa.

Okpa ku Ubaibu ko ote-teh/ki igbleh

Klu a-orcha a
Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba
Lu okpa ku ukolor kuwo kla ka kwoi tu ba
Klu okpa ku Owaa
Klu okpa ku okela-Owoicho
Klu okpa ku okela-Owoicho
Read the Bible
1 Eko Nowoiche Yoda Doodu A
2 O Hokwu K’otunobi Koleche
3 Unoa Ml'enyi Nehi
Or-cha
Or-cha
Or-cha
Or-cha

Or-cha
Or-cha

Or-cha

Or-cha