Bibiliya ko wana

Simulisi zavo zikunde kuikia kwenye bibiliya. Buree kuchuu.

Simulisi za bibiliya

Simulisi zikundi PDF Reader

Agano la kacha

Pakuo ijaridaa la simulisi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo ijarida ila simu Pakuo kitinyi Pakuo kitinyi Read the Bible
1 Keri Rua naleumba kila kindo
Pakuo ijaridaa la simulisi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo ijarida ila simu     Iumboo 1-2
2 Mwanso foo uzunyi ya mndu
Pakuo ijaridaa la simulisi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo ijarida ila simu     Iumboo 3-6
3 Nuhu na mfuu
Pakuo ijaridaa la simulisi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo ijarida ila simu     Iumboo 6-10

Agano la ulalu/lipya

Pakuo ijaridaa la simulisi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo ijarida ila simu Pakuo kitinyi Pakuo kitinyi Read the Bible
36 Efeo ko Yes
Pakuo ijaridaa la simulisi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo ijarida ila simu     Matayo 1-2, Luka 1-2
40 Miujisa ya Yesu
Pakuo ijaridaa la simulisi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo ijarida ila simu     Matayo 8-9, Marko 1-2, Marko 4, Luka 4, Luka 8, Yohana 2
54 Pasaka ya kwanza
Pakuo ijaridaa la simulisi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo ijarida ila simu     Matayo 26-28, Luka 22-24, John 13-21
60 Peponyi makasi Mecha ha Rua
Pakuo ijaridaa la simulisi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo kitabu Kya rangi Pakuo ijarida ila simu     John 14; 2 Wakorinto 5; Ufunio 4, 21, 22