Bibiliya ko wana

Simulisi zavo zikunde kuikia kwenye bibiliya. Buree kuchuu.

Simulisi za bibiliya

Simulisi zikundi PDF Reader

Agano la kacha

Pakuo ijaridaa la simulisi
Pakuo kitabu Kya rangi
Pakuo kitabu Kya rangi
Pakuo ijarida ila simu
Pakuo kitinyi
Pakuo kitinyi
Read the Bible
1 Keri Rua naleumba kila kindo
2 Mwanso foo uzunyi ya mndu
3 Nuhu na mfuu