kitaabka quduusta ah ee ciyaalsha

sheekoyinka aad in jeceshahay kitaabka quduuska ah. gabi ahaanba bilaashu.

dansheena

mat 19:14 ciise wala yiri, cilyaasha yaryar uskudhaafa, ha ii koo yaane, in diidooy, mee weeli, walagun oo kale ayaa kamid ah boqortooyada jannada.

kitaabka quduuska ah ee lain talagalay wala i tusaye ciise masiix ciyaalash iyaga lain qeybiyaye sheekooyinka kitaabka qudduska ah ee muqaalka ah iyo wax yaabaha la xiriira ee noocyo iyo war baahin kala duwan leh,oo ay kijiraan aduunka ballaran xuub caro, telefoonka gacanta / PDA,daabacaadda midabsha daabacan iyo buugagga midabaynta,luqad kasta a ciyaalsha wal hadli karee.

sheekooyinka kitaabka quduustka ah wala loo qaybiyo 1.8 bilyan ciyaalsha aduunsha si xor ah meela kasta oo suurtagal ah.

warqad saxeex

Receive