Alketab angguy na’ kana’

Ta – careta se bagus dhari Alketab. Ta’ usah bajer.

Ta – careta Alketab

Ta – careta ngabutuhagi PDF Reader

Parjanjiyan Kona

Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran Read the Bible
1 Guste Allah nyepta’agi alam dunnya
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran Kadaddiyan 1-2
2 Asal – osol kamalaraddan manssa
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran kadaddiyan 3 – 6
3 ennoh ban banjir raja
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran kadaddiyan 6 – 10

Parjajiyan Anyar

Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran Read the Bible
36 kalahirranna yesuss
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran matiyus 1- 2, hukas 1 – 2
54 paskah se kapeng settong
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran Matiyus 26 – 28, Lukas 22 – 26, Yahya 13 – 21
60 Sowarga Kennengngan Guste Allah
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran Yahya 14, 2 Korintus 5, Wahyu 4, 21, 22
Careta
Careta
Careta
Careta
Careta
Careta
Careta