Alketab angguy na’ kana’

Ta – careta se bagus dhari Alketab. Ta’ usah bajer.

Ta – careta Alketab

Ta – careta ngabutuhagi PDF Reader

Parjanjiyan Kona

Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran Read the Bible
1 Guste Allah nyepta’agi alam dunnya
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran Kadaddiyan 1-2
2 Asal – osol kamalaraddan manssa
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran kadaddiyan 3 – 6
3 ennoh ban banjir raja
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran kadaddiyan 6 – 10
4 God's Promise to Abraham
Kala’a careta           Genesis 11-21
5 God Tests Abraham's Love
Kala’a careta           Genesis 22-24
6 Jacob the Deceiver
Kala’a careta           Genesis 25-33
7 A Favorite Son Becomes a Slave
Kala’a careta           Genesis 37, 39
8 God Honors Joseph the Slave
Kala’a careta           Genesis 39-45
9 The Prince From the River
Kala’a careta           Exodus 2
10 The Prince Becomes a Shepherd
Kala’a careta           Exodus 2-5
11 Goodbye Pharaoh
Kala’a careta           Exodus 4-15
12 Forty Years
Kala’a careta           Exodus 15-34
13 Joshua Takes Charge
Kala’a careta           Joshua 1-6
14 Samson, God's Strong Man
Kala’a careta           Judges 13-16
15 Gideon's Little Army
Kala’a careta           Judges 6-8
16 Ruth - A Love Story
Kala’a careta           Ruth
17 Samuel, God's Boy-Servant
Kala’a careta           1 Samuel 1-7
18 The Handsome Foolish King
Kala’a careta           1 Samuel 8-15
19 David the Shepherd Boy
Kala’a careta           1 Samuel 16-20
20 David the King (Part 1)
Kala’a careta           1 Samuel 24-31
21 David the King (Part 2)
Kala’a careta           2 Samuel 1-12
22 Wise King Solomon
Kala’a careta           1 Kings 1-12
23 Good Kings, Bad Kings
Kala’a careta           2 Chronicles 33-36
24 The Man of Fire
Kala’a careta           1 Kings 17-19
25 Elisha, Man of Miracles
Kala’a careta           2 Kings 2-7, 13
26 Jonah and the Big Fish
Kala’a careta           Jonah
27 Isaiah Sees the Future
Kala’a careta           Isaiah 1, 6, 7, 9, 53
28 Jeremiah, Man of Tears
Kala’a careta           Jeremiah
29 Ezekiel: Man of Visions
Kala’a careta           Ezekiel
30 Beautiful Queen Esther
Kala’a careta           Esther
31 Daniel the Captive
Kala’a careta           Daniel 1-2
32 Daniel and the Mystery Dream
Kala’a careta           Daniel 2:27-2:39
33 The Men Who Would Not Bend
Kala’a careta           Daniel 3
34 Daniel and the Lions' Den
Kala’a careta           Daniel 6
35 The Great Wall of Nehemiah
Kala’a careta           Nehemiah

Parjajiyan Anyar

Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran Read the Bible
36 kalahirranna yesuss
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran matiyus 1- 2, hukas 1 – 2
37 A Man Sent From God
Kala’a careta           Matthew 3, 14:1-14:13
38 A Terrible Time for Jesus
Kala’a careta           Matthew 4:1-4:11
39 Jesus Chooses 12 Helpers
Kala’a careta           Matthew 4:18-7:29
41 A Temple Leader Visits Jesus
Kala’a careta           John 2:13-3:22
42 Jesus the Great Teacher
Kala’a careta           Matthew 5-7
43 The Farmer and the Seed
Kala’a careta           Matthew 13:1-13:23
44 Rich Man, Poor Man
Kala’a careta           Luke 16
45 The Prodigal Son
Kala’a careta           Luke 15:11-15:32
46 The Good Samaritan
Kala’a careta           Luke 10:25-10:42
47 The Woman at the Well
Kala’a careta           John 4:1-4:32
48 Jesus Stills the Stormy Sea
Kala’a careta           Matthew 8:23-8:27
49 The Girl Who Lived Twice
Kala’a careta           Mark 5:21-5:43
50 Jesus Heals the Blind
Kala’a careta           Mark 10:46-10:52
51 Jesus Feeds 5000 People
Kala’a careta           Matthew 14:14-14:21
52 Jesus and Lazarus
Kala’a careta           John 11:1-11:45
53 Jesus and Zaccheus
Kala’a careta           Luke 19:1-19:10
54 paskah se kapeng settong
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran Matiyus 26 – 28, Lukas 22 – 26, Yahya 13 – 21
55 The Birth of the Church
Kala’a careta           Acts 1-4
56 The Church Meets Trouble
Kala’a careta           Acts 5-7
57 Peter and the Power of Prayer
Kala’a careta           Acts 9:32-9:43
58 From Persecutor to Preacher
Kala’a careta           Acts 8-9
59 Paul's Amazing Travels
Kala’a careta           Acts 16:16-16:40
60 Sowarga Kennengngan Guste Allah
Kala’a careta Buku se e bisa ewarnai Buku se e bisa ewarnai Kala’ kompulan PDA Kala kompulan lambaran Kala kompulan lambaran Yahya 14, 2 Korintus 5, Wahyu 4, 21, 22
Careta
Careta
Careta
Careta
Careta
Careta
Careta