መጽሓፍ ቅዱስ ንህጻናት

ትፈትወን ዛንታታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ. ብምሉኡ ነጻ.

ኣድራሻ መጽሓፍ ቅዱስ ንህጻናት

ቦታና ዝርከበሉ

ዊንኒፐግ፡ ከተማ ከባቢ 750,000 ህዝቢ ዝቅመጣ ማእከል ካናዳ እያ

ጽሓፉሉና

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ኢሜል

Please tell us your country and language.

Newsletter Sign Up

Receive