Abibilia ang’de

Ng’ikoyon kon loichamit iyong anabibilia. Ng’kapath.

Ng’ukoyon loabibilia

Ethakete ng’ukeyon ekathuaman

Abibilia nakitetena

Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Download a ‘’ pile ‘’ na akiwap ng’akiro Download a ‘’ pile ‘’ na akiwap ng’akiro Read the Bible
1 Ani asube Akuj ibere daag
Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’     Akisiaunet 1-2
2 Akisikinet a ngicha a itwaan
Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’     Akiseunet 3-6
3 Noa ka Akaale naapolon
Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’     Akisiakinet 6-10

Abibilia nang’orot

Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Download a ‘’ pile ‘’ na akiwap ng’akiro Download a ‘’ pile ‘’ na akiwap ng’akiro Read the Bible
36 Akidouno a Yeso
Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’     Matayo 1-2, Luka 1-2
54 A anyaunete na ekingaren
Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’     Matayo 26-28, Luka 22-24, Yoana 13-21
60 Kidiama Nadis arai Ere Akuj Lojokon
Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’ Tolem alo-internet a ‘’pile’’     Yoana 14; 2 Nkiorintoi 5; Adwaret 4, 21, 22