Ibibilia ukuyanche

Ifilai fyako ifisifu ukufuma ukubiblia. Chaka kwene.

Mawasiliano ibibilia ukuyanche

Iyonuani yitu

Winnipeg: unsi uwayantu 750,000 uli, apakasi apa Canada.

Twadikile

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Barua pepe

Machemache tunene in’si yako ni lugha yako.

Newsletter Sign Up

Receive