Ibibilia ukuyanche

Ifilai fyako ifisifu ukufuma ukubiblia. Chaka kwene.

Ifilai ifya bibilia

Ifilai filwitaji PDF Reader

Iyagono lya kali

Wipula ifilai Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili lya Isimu Wipula ifaili lya pachisumbe Wipula ifaili lya pachisumbe Read the Bible
1 Pano Leza waumbile chila chuntu
Wipula ifilai Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili lya Isimu     Mwanzo 1-2
2 Umwanzo uwa huzuni ua Mwanadamu
Wipula ifilai Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili lya Isimu     Mwanzo 3-6
3 Nuhu na mafuriko
Wipula ifilai Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili lya Isimu     Mwanzo 6-10

Iyagono ilipyaa

Wipula ifilai Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili lya Isimu Wipula ifaili lya pachisumbe Wipula ifaili lya pachisumbe Read the Bible
36 Ukufyalwa kwi Yesu
Wipula ifilai Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili lya Isimu     Matayo 1-2, Luka 1-2
40 Imiujiza ya Yesu
Wipula ifilai Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili lya Isimu     Matayo 8-9; Marko 1-2, 4; Luka 4, 8; Yohana 2
54 Ipasaka lya ntangulo
Wipula ifilai Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili lya Isimu     Matayo 26-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
60 Mbinguni ukung'anda huzuni kwi Leza
Wipula ifilai Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili ilya chitabu cha rangi Wipula ifaili lya Isimu     Yohana 14; 2 Wakorinto 5; Ufunuo 4, 21, 22