Ibibilia ukuyanche

Ifilai fyako ifisifu ukufuma ukubiblia. Chaka kwene.

Ilengo litu

Matayo 19 14 Yesu watile ‘Yatumi anche anono yise kuli nene na mtayanya kwani ufalme u wa mwinyuku ukwa ajili yao.'

Ibibilia ukuyanche ukwi lengo lya yanche yammanye Yesu ukwa kusambaza ifilai ivya michoro ukupitila itovuti, nshikwambi, vitinini, vitabu vya langi ukwa lugha mbalimbali zinogawezizye ukufwanga anehe.

IIsimulizi zi izya bibilias zilusambazwa ukiyanche yano yangafika 1.8,bilioni ukunsanya chaka nkani.

Jisajiri kwenye