Littafi Mai Tsarki na Yara

Labaren da ka fi so daga Littafi mai-tsarki.

Tuntuɓi Littafi Mai-tsarki na Yara

Yankin mu

Winnipeg: wani gari ne mai mutane kimanin 750,000 da ke cibiyar da ke tsaye a Kanada.

Rubuta mana

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Tura mana saƙon Imel

Faɗa mana ƙasar ka da yarenka.

Newsletter Sign Up