Kitab Suci Bocah

Crita-crita Kitab Suci sing paling disenengi bocah-bocah. Tanpa mbayar alias gratis.

Ngontak Kitab Suci Bocah

Lokasi Kita

Winnipeg: kutha sing prenahé ing tengah-tengah negara Canada…. Pendhudhuk utawa wargane kira-kira cacahé 750000.

Kirima surat marang kita

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Kirima i-mél marang kita.

Kirima crita marang kita bab negaramu lan basa mu.

Newsletter Sign Up