Bushishee yaafeet koricoo

yaafeet koricooche itti shunnaabeeti shemmeeshoo. Gijjoo qochiyaano.

Yaafeeti koricee shemmeesheena’o

PDF shemmiibeeton qaawiibeet shemmeesheena’o

Geene kiidaano

shemmeeshoo kicoon kemebit
qaxerech koricee kicoon kemebit
qaxerech koricee kicoon kemebit
kekoo kicoon kemebit
worqate kicoon kemebit
worqate kicoon kemebit
Read the Bible
1 Yeer ubbe mooyon bi halliyooba
3 Noohina gonde aacona