Baibo ya Ana

Nkhani zomwe mumakonda kuchokera m'Baibulo Mfulu kwathunthu.

Nkhani Za M'baibo

Nkhani zimafuna PDF Reader

Chipangano Chakale

Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Fayilo la Book Colour Tsitsani Fayilo la Book Colour Download PDA File Tsitsani Fayilo Yafoni Tsitsani Fayilo Yafoni Read the Bible
1 Yamene Mulukuh walheka eriose
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Fayilo la Book Colour Tsitsani Fayilo la Book Colour Download PDA File   Tsitsani Fayilo Yafoni Genesis 1-2
2 Kuyambiwa kwa maviho a muthuh
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Fayilo la Book Colour Tsitsani Fayilo la Book Colour Download PDA File   Tsitsani Fayilo Yafoni Genesis 3-6
3 Nowa ni madhi otakamiha
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Fayilo la Book Colour Tsitsani Fayilo la Book Colour Download PDA File   Tsitsani Fayilo Yafoni Genesis 6-10

Chipangano Chatsopano

Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Fayilo la Book Colour Tsitsani Fayilo la Book Colour Download PDA File Tsitsani Fayilo Yafoni Tsitsani Fayilo Yafoni Read the Bible
36 Woyariwa wa Yesu
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Fayilo la Book Colour Tsitsani Fayilo la Book Colour Download PDA File   Tsitsani Fayilo Yafoni Mateyu 1-2; Luka 1-2
54 Pasika wohamba
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Fayilo la Book Colour Tsitsani Fayilo la Book Colour Download PDA File   Tsitsani Fayilo Yafoni Mateyu 26-28; Luka 22-24; John 13-21
60 Ohdhulu Owani wa Mulukuh
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Fayilo la Book Colour Tsitsani Fayilo la Book Colour Download PDA File   Tsitsani Fayilo Yafoni John 14; 2 Corinthians 5; Revelation 4, 21, 22