Bìoball airson Cloinne

Na sgeulachdan as fheàrr leat bhon Bhìoball. Gu tur an-asgaidh.

Cànanan eile

Ar n-adhbhar

Mata 19:14 Thuirt Ìosa, ‘Thig a’ chlann bheag thugam, agus na toirmeasg iad, oir is ann mar sin a tha rìoghachd nèimh.'

Tha Bìoball na Cloinne ann gus Iosa Crìosd a dhèanamh aithnichte do chloinn tro bhith a ’sgaoileadh sgeulachdan dealbhaichte a’ Bhìobaill agus stuthan co-cheangailte riutha ann an diofar chruthan agus mheadhanan, a ’toirt a-steach an Lìon Cruinne, Fòn cealla / PDA \, tracaichean dath clò-bhuailte agus leabhraichean dathaidh, anns a h-uile cànan a faodaidh an leanabh bruidhinn.

Tha na Sgeulachdan Bìobaill sin gu bhith air an sgaoileadh gu 1.8 billean leanabh an t-saoghail gu saor far an gabh sin dèanamh.

Cuir a-steach cuairt-litir