Mbeti ti Nzapa ti amolenge

Mbai so si ala ndoye na ndo ti Mbeti ti Nzapa. Tatene senge

Mbai ti Mbeti ti Nzapa

Mungo ambai ni ahunda PDF Reader

Ngbele Testament

Mungo mbeti ti mbai ni Mungo buku ti nzokoro na yati internet Mungo buku ti nzokoro na yati internet Download Audio File Mungo mbeti tin a ndo ti singa alo alo Mungo kete mbeti nay a ti internet Mungo kete mbeti nay a ti internet Watch on Youtube Read the Bible
1 Na ndembe so si Nzapa asara ayeni kue
Mungo mbeti ti mbai ni Mungo buku ti nzokoro na yati internet Mungo buku ti nzokoro na yati internet Download Audio File Mungo mbeti tin a ndo ti singa alo alo    
YouTube Video
Tongo nda ti aye 1-2
2 Kozo vundu ti zo
Mungo mbeti ti mbai ni Mungo buku ti nzokoro na yati internet Mungo buku ti nzokoro na yati internet Download Audio File Mungo mbeti tin a ndo ti singa alo alo    
YouTube Video
Tongo nda ti aye 3-6
3 Noe na asukungo kota ngu
Mungo mbeti ti mbai ni Mungo buku ti nzokoro na yati internet Mungo buku ti nzokoro na yati internet Download Audio File Mungo mbeti tin a ndo ti singa alo alo    
YouTube Video
Tongo nda ti aye 6 - 10

Fini Testament

Mungo mbeti ti mbai ni Mungo buku ti nzokoro na yati internet Mungo buku ti nzokoro na yati internet Download Audio File Mungo mbeti tin a ndo ti singa alo alo Mungo kete mbeti nay a ti internet Mungo kete mbeti nay a ti internet Watch on Youtube Read the Bible
36 Dungo Jésus
Mungo mbeti ti mbai ni Mungo buku ti nzokoro na yati internet Mungo buku ti nzokoro na yati internet Download Audio File Mungo mbeti tin a ndo ti singa alo alo    
YouTube Video
Matthieu 1-2, Luc 1-2
54 Kozo Pake
Mungo mbeti ti mbai ni Mungo buku ti nzokoro na yati internet Mungo buku ti nzokoro na yati internet Download Audio File Mungo mbeti tin a ndo ti singa alo alo    
YouTube Video
Matthew 26-28, Luke 22-24, John 13-21
60 Yayu, Pendere daa ti Nzapa
Mungo mbeti ti mbai ni Mungo buku ti nzokoro na yati internet Mungo buku ti nzokoro na yati internet Download Audio File Mungo mbeti tin a ndo ti singa alo alo    
YouTube Video
Jean 14; 2 Korente 5; Aye so Nzapa afa 4, 21, 22
Mbai
Mbai
Mbai
Mbai
Mbai
Mbai
Mbai
Mbai
Mbai