Tohi Tapu ma’ae Fanaú

Ko e ngaahi talanoa mei he Tohi Tapú ‘oku ke manako ai. ‘Oku ta’e totongi.

Fuakava Motu’á

Ma’u atu (download) ‘a e Talanoá
Ma’u atu (download) ‘a e Tohi Tā Valivali
Ma’u atu (download) ‘a e Tohi Tā Valivali
Download Audio File
Ma’u atu (download) ‘a e Faile ki he Telefoni
Ma’u atu (download) ‘a e Tohi Fakalotu
Ma’u atu (download) ‘a e Tohi Fakalotu
Watch on Youtube
Read the Bible
1 ‘I he Fa’u ‘e he ‘Otuá ‘a e Me’a Kotoa
2 Ko e Kamata’anga ‘o e Mamahi ‘o e Tangatá
3 Ko Noa mo e Fu’u Lōmakí

Fuakava Fo’oú

Ma’u atu (download) ‘a e Talanoá
Ma’u atu (download) ‘a e Tohi Tā Valivali
Ma’u atu (download) ‘a e Tohi Tā Valivali
Download Audio File
Ma’u atu (download) ‘a e Faile ki he Telefoni
Ma’u atu (download) ‘a e Tohi Fakalotu
Ma’u atu (download) ‘a e Tohi Fakalotu
Watch on Youtube
Read the Bible
36 Ko e ‘Alo’i ‘o Sīsū
60 Hevani, Ko e ‘Api Faka’ofo’ofa ‘a e ‘Otuá
Talanoa
Talanoa
Talanoa
Talanoa
Talanoa
Talanoa

Talanoa

Talanoa
Talanoa


Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

‘Oku ta’e totongi ‘a e ngaahi naunau ‘i he uepisaiti ko ‘eni ki hono faka’aonga’i fakafo’ituitui (ta’e faka-komesiale) pea ‘oku fokotu’u ia ki he © 2003 - 2023 Bible for Children Inc.