ሜፃፍክዱስ ጄርካስ

ሜፃፍክዱስዴስ እንቱዋ ዴስፃው ታሪክ. ዋኽስ ዋኾ ነፃ.

ሜፃፍ ክዱስ ስራስሪስ እርዳታን