د ماشومانو لپاره کتاب مقدس

ستاسو د خوښې وړ کيسوله کتاب مقدس. وریا په بشپړه توګه .

کتاب مقدس کیسیی

کیسې اړتیا لري PDF Reader

زاړه عہد نامه

دانلود قصه  فایل
دانلود د رنګ کتاب فایل
دانلود د رنګ کتاب فایل
Download Audio File
 د تلیفون دوتنې ډاونلوډ کړئ
د کتابچه دوتنه  دانلود
د کتابچه دوتنه  دانلود
Read the Bible
1 کله چى خداي هر شي کړو
2 انسان د غمونو شروعات
3 د نوح او د ستر سېلاب

نوې عہد نامہ

دانلود قصه  فایل
دانلود د رنګ کتاب فایل
دانلود د رنګ کتاب فایل
Download Audio File
 د تلیفون دوتنې ډاونلوډ کړئ
د کتابچه دوتنه  دانلود
د کتابچه دوتنه  دانلود
Read the Bible
36 د یسوع د تولد
قصه
قصه
قصه
قصه
قصه
قصه

قصه
قصه


Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

په دې ويبپاڼه کې ټول مواد د غیر تجارتي استعمال لپاره وړیا دي او دي © 2003 - 2024 د ماشومانو لپاره کتاب مقدس Inc.